Spoločnosť ORIS spol.s r. o. má oprávnenia vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených elektrických zariadení , a to:

- podľa § 24 Vyhlášky č. 508/ 2009. v rozsahu E2 - zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch A - bez nebezpečenstva výbuchu,  

- podľa § 9 Vyhlášky Slovenského banského úradu č.51/1978 Zb. v rozsahu E1 bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch C podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy:  C3 - ostatné objekty v podzemí a C6 - ostatné objekty na povrchu

 

Zákaznícka podpora
 
NOVÁ ADRESA
ORIS spol. s r. o. 
Námestie Ľudovíta Štúra 8
974 05 Banská Bystrica
E-mail: info@orisbb.sk
Tel.: 0907 855 525

Kancelária Bratislava
Tel.: 0905 856 476

Fakturačné údaje:
ORIS spol. s r. o.
Medený Hámor 7
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36022381
DIČ: 2020091480
IČ DPH: SK2020091480

{mosmap}