Spoločnosť ORIS spol.s r. o. má, okrem dodávok zariadení pre wellness, oprávnenia na vykonávanie špecifických činností:

  • elektromontážne a elektroinštalačné práce,
  • vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických inštalácií do 1000V a bleskozvodov v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu,
  • vykonávať revízie EZ bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch C podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy
  • vykonávať činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru
Zákaznícka podpora
 
NOVÁ ADRESA
ORIS spol. s r. o. 
Námestie Ľudovíta Štúra 8
974 05 Banská Bystrica
E-mail: info@orisbb.sk
Tel.: 0907 855 525

Kancelária Bratislava
Tel.: 0905 856 476

Fakturačné údaje:
ORIS spol. s r. o.
Medený Hámor 7
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36022381
DIČ: 2020091480
IČ DPH: SK2020091480

{mosmap}